คณะโบราณคดี ได้จัดประชุมอบรมบุคลากรคณะโบราณคดี เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของสายงาน (โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ) ณ โรงเเรมเอส ดี อเวนิว ห้อง ชลลดาเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 คณะโบราณคดี ได้จัดประชุมอบรมบุคลากรคณะโบราณคดี เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของสายงาน (โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ) ณ โรงเเรมเอส ดี อเวนิว ห้อง ชลลดา