รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ปฏิบัติงานที่คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระPR-Driver_1-31May66_1