ภาพบรรยากาศการลงนาม MOU เพื่อส่ง Visiting Professor of Sanskrit คนที่ 10 มาประจำที่ศูนย์สันสกฤตศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ ICCRภาพบรรยากาศการลงนาม MOU เพื่อส่ง Visiting Professor of Sanskrit คนที่ 10 มาประจำที่ศูนย์สันสกฤตศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ ICCR โดยมีท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ศ.ดร.ธนเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ กับ H.E. Mr. Nagesh Singh เอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย ณ สำนักหอสมุดกลาง วังท่าพระ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566