นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 สามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตและเข็มวิทยฐานะ และขอคืนค่าประกันของเสียหายการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 สามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตและเข็มวิทยฐานะ และขอคืนค่าประกันของเสียหาย ผ่านทางเว็บไซต์ reg.su.ac.th ที่เมนู “ขึ้นทะเบียนบัณฑิต”

 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดตามนี้ 👇👇👇
📍 ประกาศกำหนดวันขึ้นทะเบียนบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 👉https://eds.su.ac.th/maniga/ประกาศ64.pdf
📍 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ 👉 https://eds.su.ac.th/maniga/ปริญญา/stepgradonline.pdf
📍 ขั้นตอนการขอคืนค่าประกันของเสียหาย 👉 https://eds.su.ac.th/maniga/ปริญญา/ขั้นตอนขอคืนค่าประกันของเสียหาย.jpg