ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานคณบดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

โทรศัพท์ 0-2105-4686 ต่อ 103017 ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565

ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.)