กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท – เอก) คณะโบราณคดี ปีการศึกษา 2567 ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 ณ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ📝ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน https://tinyurl.com/2ae9trhe
🔥🔥โปรดแจ้งการเข้าร่วมงานภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 ภายในเวลา 12.00 น.
📌เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมอาหารว่าง และอาหารกลางวัน แก่ผู้เข้าร่วมงาน