พบกับ…การนำเสนอผลงานของนักศึกษาคณะโบราณคดี มีทั้งการนำเสนอด้วยรูปแบบ presentation และรูปแบบ poster รวมกันมากกว่า 31 เรื่อง จากพี่ ๆ 31 คน วันที่ 2 เมษายน 2567🎊พบกับ…การนำเสนอผลงานของนักศึกษาคณะโบราณคดี
มีทั้งการนำเสนอด้วยรูปแบบ presentation และรูปแบบ poster รวมกันมากกว่า 31 เรื่อง จากพี่ ๆ 31 คน 💐
🌞วันที่ 2 เมษายน 2567
ณ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
👇ลิงก์ลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา👇
(ใช้อีเมล @silpakorn.edu)

👇ลิงก์ลงทะเบียนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป👇

https://forms.gle/nwwh4o6J2bsPf1su9.

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

ในวันที่ 2 – 3 เมษายน 2567

ใครยังไม่ลงทะเบียน รีบลงทะเบียนมาเจอกันน้า

\