ประชาสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมทำบุญโดยถวายพระราชกุศล พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2565ประชาสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมทำบุญโดยถวายพระราชกุศล พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2565
ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดศรีมงคลใต้ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ท่านใดสนใจสามารถทำบุญ กล่องร่วมทำบุญ มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่บัญชี 058-0-35502-0
กรุณาส่งใบโอนเเละใบร่วมทำบุญมาที่ โทรสาร 02-8497527
***เเจ้งการส่งเอกสาร โทรศัพท์ 02-1054686 ต่อ 100195,100196