การทดสอบ STEP ในรูปแบบออนไซต์📣 การทดสอบ STEP ในรูปแบบออนไซต์ 📣

📌การทดสอบSTEP ในรูปแบบออนไซต์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 รวมทั้งปริญญาโท-เอก ที่ ที่ขาดสอบ/ยุติการสอบ เมื่อวันที่ 20 – 21 และ 27 – 28 พฤศจิกายน 2564

📆 ทดสอบวันที่ 6 มีนาคม 2565 🕰 เวลา 09.00 – 12.00 น. ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ และเตรียมความพร้อมในการเข้าอาคารสอบตามมาตรการของอาคารล่วงหน้าด้วย