สื่อการ์ตูนการสอนมานุษยวิทยาร่างกาย อาจารย์ ดร.นัฐวุฒิ สิงห์กุล สาขาวิชามานุษยวิทยาหากสนใจในการดูสื่อการ์ตูนการสอนมานุษยวิทยาร่างกาย ได้ที่ :

https://drive.google.com/…/1ebmvhiSa1lkEBCZzWCD…/view…

https://youtu.be/ye7olE1si5Y