คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเเสดงความยินดี นางสาว พนิดา จิรวงษ์โรจน์ ในโอกาสได้รับเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งสูงขึ้น ตำเเหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ