คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเเสดงความยินดี นางสาววันวิสาข์ กุลธารารมณ์ ในโอกาสได้รับเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งสูงขึ้น ตำเเหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ