ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 31,500 บาท หรือ วุฒิปริญญาโท อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,250 บาท
ปฏิบัติงานที่ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประกาศคณะฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก.พน