คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ School of Foreign Languages และ Center for Studies of Eastern Literatures แห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการนานาชาติเรื่อง “Art and Culture in ASIA” ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระงานเสวนาประกอบด้วยการบรรยายจากนักวิชาการชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในประเด็นหลักดังนี้:
-ศิลปวัฒนธรรมในเอเชียก่อนพุทธศตวรรษที่ 19
-ศิลปวัฒนธรรมในเอเชียหลังพุทธศตวรรษที่ 19
-การพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์
-การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
.เปิดรับลงทะเบียนจำนวน 150 ที่นั่ง (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) ตั้งแต่วันนี้ – 26 กรกฎาคม 2566 โดยลงทะเบียนผ่าน QR code (ในโปสเตอร์)
และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
-Email: acasia2023.su@gmail.com
-LINE Official Account ID: 267hizsi หรือสแกน QR Code
The Faculty of Archaeology, Silpakorn University, in partnership with School of Foreign Languages and Center for Studies of Eastern Literatures of Peking University, are pleased to annouce and invite you to participate in the international symposium, titled “Art and Culture in ASIA.”
Date: 5-6 August 2023
Venue: Auditorium of Silpakorn University, Wang Tha Phra Campus
There are 4 themes, lectured by Thai and overseas scholars, as follows:
Art and Culture in Asia before the 14th Century A.D.
Art and Culture in Asia since the 14th Century A.D. Onwards
Museum and Gallery
Cultural Heritage Management
Register now until 26 July 2023 (Free of charge). Limited seats: 150. For registration, please scan QR Code (in the poster).
For more information, please contact:
-Email: acasia2023.su@gmail.com
-LINE Official Account ID: 267hizsi or scan QR Code (in the poster)