รศ. ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร นำผู้แทนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะโบราณคดี กราบถวายพานพุ่มสักการะและลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกรศ. ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร นำผู้แทนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะโบราณคดี กราบถวายพานพุ่มสักการะและลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖