คณะโบราณคดีขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสในโอกาสที่ชนะการแข่งขันเขียนเรื่องประกอบภาพเรื่อง “Voyage en Thaïlande”คณะโบราณคดีขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสในโอกาสที่ชนะการแข่งขันเขียนเรื่องประกอบภาพเรื่อง “Voyage en Thaïlande” เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในโครงการจัดทำหนังสือ “Voyage en Asie-Pacifique” ของคณะกรรมการเอเชียแปซิฟิกแห่งสหพันธ์ครูภาษาฝรั่งเศสนานาชาติ (Commission de l’Asie-Pacifique de Fédération internationale des professeurs de français CAP-FIPF) และขอขอบคุณสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปภัมถ์ฯ (ATPF) มา ณ โอกาสนี้

cr. สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปภัมถ์ฯ (ATPF)