📌ประกาศเปลี่ยนแปลงอีเมล วารสารดำรงวิชาการ เป็นการชั่วคราว 📧เนื่องจากกล่องจดหมายอีเมลมีพื้นที่เต็ม และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดการ📨 จึงขอเปลี่ยนแปลงอีเมล วารสารฯ (เป็นการชั่วคราว) จากเดิม📌ประกาศเปลี่ยนแปลงอีเมล วารสารดำรงวิชาการ เป็นการชั่วคราว

📧เนื่องจากกล่องจดหมายอีเมลมีพื้นที่เต็ม และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดการ📨

จึงขอเปลี่ยนแปลงอีเมล วารสารฯ (เป็นการชั่วคราว) จากเดิม

“damrong_journal@hotmail.com”

เป็น

“damrong_journal2@hotmail.com”

📮📭ทั้งนี้เมื่อวารสารฯ ดำเนินการปรับแก้พื้นที่อีเมลแล้วเสร็จ จักประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบต่อไป