คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ นายบริสุทธิ์ บริพนธ์ ในโอกาสได้รับเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งสูงขึ้น ตำเเหน่งนักวิจัย ระดับชำนาญการ