ประชาสัมพันธ์ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะโบราณคดี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นข้อมูลทรัพยากรจากห้องสมุด และการจัดทำข้อมูลอ้างอิง ด้วยโปรแกรม EndNote สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”📯ประชาสัมพันธ์ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะโบราณคดี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นข้อมูลทรัพยากรจากห้องสมุด และการจัดทำข้อมูลอ้างอิง ด้วยโปรแกรม EndNote สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3001 สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
👉👉ลงทะเบียนฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ⏰⏰ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ที่ https://shorturl.asia/2ZmKj
📧📧คณะฯ จะแจ้งยืนยันผลการลงทะเบียนเข้าร่วมงานให้นักศึกษาทราบทางอีเมลในที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
🔥🔥สิ่งที่ผู้เข้าร่วมงานควรเตรียม🔥🔥
1. NoteBook ต้องเป็นระบบปฏิบัติการ ตั้งแต่ Windows 10 และ 11
2. Microsoft Word เวอร์ชั่น 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 และ office365 ที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น
3. นักศึกษาต้องเป็นสมาชิก SU-Net (……….@su.ac.th)