ประกาศคณะโบราณคดี เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เพื่อปฏิบัติงานที่ภาควิชาภาษาตะวันตก (สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส)ประกาศ-รับสมัคร-ฝรั่งเศส-ขยายเวลา