ภาพบรรยากาศ โครงการ ทอสาย / สานสัมพันธ์ / พี่น้องกัน / โบราณคดี (ประจำปี 2566) ภาพบรรยากาศ โครงการ ทอสาย / สานสัมพันธ์ / พี่น้องกัน / โบราณคดี (ประจำปี 2566)  มีการจับสลากของขวัญจากคณาจารย์เเละเจ้าหน้าที่ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  เเละรับประทานอาหารร่วมกัน วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 11.30 – 14.00 น. ณ โถงล่าง อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ