ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการ ทอสาย / สานสัมพันธ์ / พี่น้องกัน / โบราณคดี (ประจำปี 2566) ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566



📣📣ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการ ทอสาย / สานสัมพันธ์ / พี่น้องกัน / โบราณคดี (ประจำปี 2566) ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 11.30 – 14.00 น. ณ โถงล่าง อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
————————
🔶พบกับกิจกรรม จับสลากของขวัญจากคณาจารย์ และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน
🎁พิเศษ สำหรับนักศึกษาผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 223 ท่านแรก รับของที่ระลึกสุดพิเศษ ฟรี!!