👏👏คณะโบราณคดีขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน👏👏 #ARCHAEOLOGY64 #SilpakornUniversity👏👏คณะโบราณคดีขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน👏👏