ประกาศการรับและคืนชุดครุยวิทยฐานะฯ ปีการศึกษา 2564ประกาศการรับและคืนชุดครุยวิทยฐานะฯ ปีการศึกษา 2564

นักศึกษาที่สั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ รับชุดวันที่ 26 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2565 ณ โรงฝึกพลศึกษา (โรงยิมเก่า) กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่เวลา 9.00 – 19.00 น.

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม https://dsa.su.ac.th/ksu/?p=13642