เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ศาสตราจารย์กิตติคุณด้านโบราณคดี ชาร์ลส ไฮแอม    เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์ คณบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเชิญจากเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย H.E. Jonathan Kings พร้อมด้วย French Centre National de la Recherche Scientifique, École française d’Extrême-Orient และ River Books Publishing เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ศาสตราจารย์กิตติคุณด้านโบราณคดี ชาร์ลส ไฮแอม (Charles F.W. Higham ONZM) ซึ่งจัดขึ้นที่ EFEO จังหวัดเชียงใหม่ ในงานนี้คณบดีคณะโบราณคดีได้กล่าวสดุดีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ไฮแอม ในนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร กรมศิลปากร และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ อีกด้วย