ประกาศ ขอดับกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2565ประชาสัมพันธ์ จากงานบริหารกลาง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน เรื่อง ขอดับกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้