คณบดีคณะโบราณคดี พร้อมด้วยคณาจารย์จากศูนย์สันสกฤตศึกษา ได้เข้าร่วมคารวะและพบปะพูดคุยกับเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย คนใหม่ H.E. Nagesh Singh ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์ คณบดีคณะโบราณคดี พร้อมด้วยคณาจารย์จากศูนย์สันสกฤตศึกษา ได้เข้าร่วม คารวะและพบปะพูดคุยกับเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย คนใหม่ H.E. Nagesh Singh ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

Staffs of SSC, Silpakorn University, Bangkok
to pay a courtesy call on H.E. Ambassador of India to Thailand
– Asst. Prof. Dr. Chirapat Prapandvidya Advisor, 1st former director
– Asst. Prof. Dr. Damrongphol Inchan Dean, Faculty of Archaeology
– Dr.Mrs. Chatuphon Khotkano Head, Dept. of Oriental Languages
– Assoc. Prof. Dr. Samniang Luermsai 2nd former director
– Asst. Prof. Dr. Sombat Mangmeesukhsiri Managing Director
– Dr. Wutthiphong Thawinsombat staff
– Dr. Nipat Yamdate staff
– Mr. Satit Kumar Member of Administrative Board, SSC
– Mr. Sushil Kumar Dhanuka Member of Administrative Board, SSC