79 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร เเละมอบของที่ระลึกนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2565 และพิธีมอบทุนการศึกษาทุนโบราณคดีทัศนาจรของศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุลวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์  คณบดีคณะโบราณคดี ได้เข้าร่วมงาน 79 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร เเละมอบของที่ระลึกนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2565 และพิธีมอบทุนการศึกษาทุนโบราณคดีทัศนาจรของศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล โดยคณะโบราณคดี ได้จัดงาน Open House ณ หน้าตึกคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ