ประกาศจากมหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดการวันฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565

(ฝึกซ้อมย่อยคณะวิชา)

ยกเว้น

คณะจิตรกรรมฯ วันที่ 10 ธันวาคม 2565

คณะดุริยางคศาสตร์ วันที่ 12 ธันวาคม 2565

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565

(ฝึกซ้อมย่อยและถ่ายภาพหมู่)

ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565

(ฝึกซ้อมใหญ่)

ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

(โปรดติดตามรายละเอียดจากประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป)