คณบดีคณะโบราณคดี และ อาจารย์ Nang Timita Namchoom Konwar นักวิจัยรับเชิญของคณะฯเข้าร่วมงานเทศกาลตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดำรงพล อินทร์จันทร์ คณบดีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และ อาจารย์ Nang Timita Namchoom Konwar นักวิจัยรับเชิญของคณะฯ จากรัฐอัสสัม ได้มีโอกาสพบปะ และสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลและการวิจัย กับ Chowna Mein รองมุขมนตรีแห่งรัฐอรุณาจัลประเทศ ตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ซึ่งมาร่วมงานเทศกาลตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ครั้งที่ 2 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2565