พิธีไหว้ครู บูชาครูช่างศิลปกรรม คณะโบราณคดี ประจำปีการศึกษา 2565บรรยากาศงานพิธีไหว้ครู บูชาครูช่างศิลปกรรม คณะโบราณคดี ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ