สัมนากิจกรรม Archaeology Meeting day (ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ)วันที่ 24 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เเละเจ้าหน้าที่

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้าร่วมสัมนากิจกรรม Archaeology Meeting day

(ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ)

ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 โรงเเรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร