ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนงานด้านพิพิธภัณฑ์ และศูนย์การเรียนรู้พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมธนารักษ์กับพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องโถง พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์