ประกาศรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมประกาศรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น

สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม

+++ ประกาศรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น +++
สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรอบรมระยะสั้น 30 ชั่วโมง หลักสูตรการจัดการจดหมายเหตุ รุ่นที่ 2 หากท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดของหลักสูตรได้ที่ https://drive.google.com/…/1O…/view…
และสมัครเข้าเรียนผ่านการสแกน QR code ด้านล่าง หรือ คลิกเข้าสมัครที่ https://forms.gle/Y4SMkHEW9xjTbT486
รับจำนวนจำกัดแค่ 50 คน สมัครได้วันนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565