ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2022-2023ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2022-2023

เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี ทั้งนี้หากสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://apply.stipendiumhungaricum.hu ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2565