คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเเสดงความเสียใจ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา กาญจนาคมคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเเสดงความเสียใจ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา กาญจนาคม