ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำเเหน่งนักพัสดุปฎิบัติการประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำเเหน่งนักพัสดุปฎิบัติการ
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร