กำหนดการรับสมัคร TCAS64  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร รอบที่ 2 Quota (โควตา) 📣📣กำหนดการรับสมัคร TCAS64 📣
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2564
‼️รอบที่ 2 Quota (โควตา) ‼️
เปิดรับจำนวน 2 สาขา น้องๆ สามารถดูรายละเอียด จำนวนรับและคุณสมบัติได้ ดังนี้

💜1. สาขาวิชาโบราณคดี
https://drive.google.com/…/1l7Xz8wKJGidkoX6Djm7…/view…

💛2. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
https://drive.google.com/…/1ls…/view…

📥 น้องๆ ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวและสนใจสมัครรอบนี้ สามารถส่งเอกสารการสมัครได้จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

https://drive.google.com/…/1fJH3…/view…

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 081 891 9240 หรือ
Facebook: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
นอกจากนี้น้องๆ ยังสามารถติดตามโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับ TCAS64 ของคณะเราได้จาก
#TCAS64
#SUTCAS64
#TCAS64โบราณคดี
#โบราณคดีxTCAS64
#TCAS64ทั้งทีเลือกคณะโบราณคดีสิคะ