ขอเเสดงความยินดี อาจารย์ ดร.ธนาวิ โชติประดิษฐ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขอเเสดงความยินดี อาจารย์ ดร.ธนาวิ โชติประดิษฐ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์