ประชาสัมพันธ์จาก สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องลงทะเบียน ขอรับสิทธิ์การดาวน์โหลด office 365ประชาสัมพันธ์จาก สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องลงทะเบียน ขอรับสิทธิ์การดาวน์โหลด office 365 นักศึกษาหรือบุคลากรสามารถลงทะเบียน เพื่อลงทะเบียน ขอรับสิทธิ์การดาวน์โหลด office 365 ตั้งเเต่วันที่ 10 มีนาคม – 30 เมษายน 2564 ได้ที่เว็บไซต์ www.su.ac.th หรือ www.bdt.su.ac.th

**ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดถ้ามีผู้สนใจเพิ่มอีก จะต้องรอเปิดรับลงทะเบียนในรอบถัดไป