ประกาศงดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเฝ้าระวังและลดความสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covib-19 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเนื่องจาก ประกาศงดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเฝ้าระวังและลดความสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covit-19 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งคาบเกี่ยวกับช่วงวันหยุดปีใหม่

ด้วยเหตุนี้ โรงอาหาร วังท่าพระ จะของดให้บริการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 63 ถึงวันศุกร์ที่ 1 มกราคม 64

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ