ประกาศจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการย้ายซ้อมรับปริญญาวันเเรกประกาศจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการย้ายซ้อมรับปริญญาวันเเรก

ในภาพอาจจะมี ข้อความพูดว่า "ปีการศึกษา ไบราณคัด รับปริญญา ២ ៥៦២ เนื่องด้วยคณะโบราณคดี ได้รับแจ้งจากงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ว่า เนีกรำนริาง (MDB) ภายใน ห้องไฟฟ้าแรงสูง ในช่วงระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน- ธันวาคม 2563 ส่งผลทำให้ โม่ามาง่าิร วังท่าพระ ได้ตามปกติ ในช่วงวันดังกล่าวได้ ในการนี้ จิใคร่ขอเบ้บยับันินันีาคะปราคดา คณะโบราณคดี ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2562 ในวันแรก (วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563) จากเดิม ห้อง ศร.3004 อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เปลี่ยนแปลงเป็น หอประชุมศูนย์สันสกฤตศึกษา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เเ คณะโบราณคดี"