รับสมัคร ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาทด้วยคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา
เพื่อปฏิบัติงานสังกัดศูนย์สันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 8 ถนนสุภาพบุรุษ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 รายละเอียดตามประกาศ
ที่แนบพร้อมนี้