ขอแสดงความยินดีกับ นายประติรพ พรหมบุตร ที่ได้รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานดีเด่นขอแสดงความยินดีกับ นายประติรพ พรหมบุตร นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก

 

 

ข้อมูลบทความคลิก https://drive.google.com/…/1NHc6OtD3Yx…/view…

รายละเอียดคลิก https://www.youtube.com/watch?v=Zm7c4RQCjsM