การเปิดรับสมัคร TCAS64 ของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2564    สำหรับท่านใดที่กำลังรอคอยกำหนดการ การเปิดรับสมัคร TCAS64 ของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2564 และจำนวนที่เปิดรับในแต่ละรอบ น้องๆ สามารถดูข้อมูลเบื้องต้นได้จากตารางนี้ได้เลยนะคะ

*ส่วนคุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบเป็นลำดับถัดไป

❗️อย่าลืมติดตามกันนะคะ❗️

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

หมายเลขโทรศัพท์ 081 891 9240 หรือ

Facebook: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

นอกจากนี้น้องๆ ยังสามารถติดตามโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับ TCAS64 ของคณะเราได้จาก

#TCAS64

#SUTCAS64

#TCAS64โบราณคดี

#โบราณคดีxTCAS64

#TCAS64ทั้งทีเลือกคณะโบราณคดีสิคะ