กำหนดการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษฯ รอบสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4กำหนดการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษฯ รอบสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 

📍 คณะฯ ขอแจ้งตารางการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษฯ รอบสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 0360xxxx ในวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง LAB 2 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน

📍 การทดสอบจะเป็นการทดสอบผ่านโปรแกรม Speexx จึงขอให้นักศึกษาเตรียมหูฟังที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือ หรือใช้กับคอมพิวเตอร์มาด้วย

📍 นักศึกษาควรมาถึงสถานที่ทดสอบก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาที