วันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2563•ภาพบรรยากาศ

วันที่ 15 กันยายน 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว คณบดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้าร่วมงาน วันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2563

ในวันที่ 15 กันยายน 2563 เริ่มงานตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 21.00 น.

⛔️ขอความร่วมมือ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน โปรดสวมหน้ากากอนามัย งดนำแอลกอฮอลเข้ามาในสถานศึกษา⛔️

#128th_Silpa_Bhirasri