ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตราคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานคณบดี คณะโบราณคดี ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ที่สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 097-039-0515

ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.)

พขร630701