มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบโทรศัพท์ประชาสัมพันธ์ ขณะนี้มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระอยู่ระหว่างปรับปรุงระบบโทรศัพท์ ทำให้ไม่สามารถติดต่อคณะวิชาได้
ขออภัยในความไม่สะดวก