นักศึกษาคณะโบราณคดี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19สำหรับนักศึกษาคณะโบราณคดี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในการนี้ นักศึกษาสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดตามเเบบฟอร์มคำร้องเเล้วส่งมายัง Email งานกิจการนักศึกษาคณะโบราณคดี เพื่อที่คณะฯ จะได้นำคำร้องมาพิจารณาให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป
ดาวน์โหลดเเบบฟอร์มคำร้องที่ bit.ly/SUCOVID19

ส่งมาที่ Email : studentaffairs.archae@gmail.com